Sự kiện Staking Rewards đang diễn ra! Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tin tức

CÔNG BỐ VỀ VÍ MULTISIG CỦA BHOLDUS 🔐

Ví Multisig Bholdus

vào tháng 10 07, 2021

📲 $BHO được phát triển dưới dạng 𝗨𝗽𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁 (hợp đồng thông minh có thể được nâng cấp) để có thể đảm bảo được mã nguồn luôn có thể được nâng cấp trong những tình huống cần thiết trong tương lai.

📲 Chính vì vậy, Bholdus đã quyết định chuyển 𝗢𝘄𝗻𝗲𝗿 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁 (tài khoản một chủ sở hữu) sang 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶-𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗪𝗮𝗹𝗹𝗲𝘁 (ví đa chữ kí), với 3 mục đích chính:

  • 👉🏼 Phòng rủi ro bị hack & đảm bảo an toàn cho người dùng.
  • 👉🏼 Tránh rủi ro tập trung (𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 𝗥𝗶𝘀𝗸)
  • 👉🏼 Phù hợp với tiêu chuẩn Audit được 𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗸 yêu cầu.

📲 Dưới đây là thông tin chi tiết về setup của ví MultiSig:

  • 👉🏼 𝗧𝗵𝗿𝗲𝘀𝗵𝗼𝗹𝗱: 4/4
  • 👉🏼 Địa chỉ: 0x7024b62a005Eb9362b6989c20eb63Fde55B623d9

📲 Thông tin về 3 chữ kí đại diện:

  • 🔺 Bholdus 𝗖𝗘𝗢 - Mr. 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗟𝗲: 0x1b479858d59B09Eeeb57DF116F9b3DB43dF58770

  • 🔺 Bholdus 𝗖𝗧𝗢 - Mr. 𝗗𝘂𝗼𝗻𝗴 𝗟𝗲: 0x466A31B29425875b9419e2aEaEe328E3A1cFb759

  • 🔺 Bholdus 𝗖𝗚𝗢 - Mr. 𝗡𝗵𝗮𝘁 𝗣𝗵𝗮𝗻: 0xe5cD40cC0e0962b207521975D3B97123A7339fAe

  • 🔺 VCI Legal (Updated 14/10/21) : https://vci-legal.com/ - 0xf40cb057bcD33cf2085d731c5840Ba4Dd6833294

Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Bholdus nằm trong 3 dự án blockchain trên Kambria
Cập nhật BHOLDUS Tokenomics
Sự kiện Initial Member Offering (IMO) BHOLDUS Token BHO