Sự kiện Staking Rewards đang diễn ra! Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tin tức

LƯU Ý QUAN TRỌNG!!!

Thông báo quan trọng tới mọi người!

vào tháng 8 22, 2021

Dịch vụ Binance's Gnosis Safe MultiSig sẽ ngừng hoạt động từ 1/9 để chuyển sang web hạ tầng mới, nguồn vốn của Bholdus từ các vòng Private Sale và Early Bird sẽ được chuyển sang địa chỉ ví mới. Thông tin chi tiết như sau:

-Private sale:

Địa chỉ hiện tại: 0x865A2FA2b8a9955CAa097DFe757d9a65a54085AA

ĐỊA CHỈ MỚI: 0x4E07e9BF0c458d96b47a8aC1066496271799AadF

-Early Bird:

Địa chỉ hiện tại: 0x7C6b66248D2296B1f753bF3c9c6EDb736F7F319F

ĐỊA CHỈ MỚI: 0x03B4aA1C2d1F36Cad50168d5017E5161ca3496fF

Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Bholdus nằm trong 3 dự án blockchain trên Kambria
Cập nhật BHOLDUS Tokenomics
Sự kiện Initial Member Offering (IMO) BHOLDUS Token BHO