7:00 AM - 17/12/2021 -> 6:59AM - 30/12/2021 (GMT+7)

CÁC BƯỚC THAM GIA:

1️⃣ Đăng ký/Đăng nhập và sử dụng tài khoản tại testnet.bholdus.net để tạo tối thiểu 01 NFT với 01 dấu ấn liên quan đến Bholdus, VD như: Logo, tên Event, Linh vật biểu tượng Nhà phi hành gia, etc. (Có thể tự thiết kế hoặc tham khảo các mẫu có sẵn tại link bên dưới)

2️⃣ Tại mục Mô tả (Description) của NFT, điền Email & Tên đầy đủ người chơi. (Lưu ý điền chính xác thông tin trên để BTC liên hệ & trao quà)

3️⃣ Gửi NFT đã tạo để dự thi tới địa chỉ ví Bholdus của BTC: nvoNdUXUrxFGqtuxK73GbHd21JU9YvjKpe5vTna9MwK5Ct51E

4️⃣ Các tác phẩm sẽ được tính dựa trên số tương tác trên các bài post, cụ thể như sau:

  • Like/Reaction: 1 điểm
  • Share: 2 điểm (Share chế độ Public và bài share vẫn còn nhìn thấy được tính tới thời điểm trao giải)
  • Comment: 3 điểm

LƯU Ý: NFT KHÔNG được có nội dung NSFW* hay vi phạm bản quyền. (NSFW: nội dung chứa ảnh nude, sai lệch về chính trị, tôn giáo, sắc tộc hoặc kích động bạo lực)

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

  • 100 GIẢI với tổng trị giá 200,000 TOKEN $BHO (2,000 BHO/giải)
  • 200 LY SỨ KHẮC LOGO BHO
  • 200 ÁO THUN VỚI DẢI CHỮ BHOLDUS
  • Bên cạnh đó, 10 NFTs XUẤT SẮC NHẤT DO ĐỘI NGŨ BHOLDUS BÌNH CHỌN sẽ nhận được 10 KHUNG ẢNH GỖ in màu bức NFT dự thi.

Chủ đề liên quan